Všechny naše hry jsou koncipovány jako doplněk výuky, v souladu s učebními osnovami a konzultovány s pedagogickými odborníky. Jedná se o komorní divadlo s důrazem na kontakt s divákem, preferujeme přitom zábavnou formu, která je pro mládež nejpřijatelnější. Přes relativně uvolněnou atmosféru však žákům nabízíme faktický odborný výklad, úryvky ze slavných divadelních her a názorné ukázky různorodosti žánrů. I v našich pohádkách pro nižší ročníky nejde jen o zábavu, ale vždy také o ponaučení...

Repertoár

obrazek
Představení Don Quijote a ti druzí aneb Zlatý věk španělské literatury je další ze série našich netradičních výchovně vzdělávacích pořadů. Tentokráte jsme se zaměřili na období pozdní renesance a baroka, kdy Španělsko zažívalo největší kulturní rozmach ve svých dějinách. Pásmo obsahuje úryvky ze čtyř dodnes uváděných her, interpretovaných s důrazem na zachování typických prvků španělského dramatu a komedie, doplněné odborným výkladem o autorech či historických souvislostech.
Více...
obrazek
Představení je souborem ukázek z nejslavnějších evropských divadelních her od středověku po České národní obrození. Jde o nové nastudování naší první hry, jednoho z nejžádanějších programů, který se v repertoáru Divadélka pro školy úspěšně drží od roku 2006. Pokud souběžně objednáváte představení pro 1. stupeň Základní školy, doporučujeme představení Nová dobrodružství Veverky Zrzečky.
Více...
obrazek
Představení volně navazuje na náš velmi úspěšný titul Divadelní cestopis aneb Evropou od renesance po realismus, který se během dvou let dočkal více než pěti set repríz. Znovu jde o soubor ukázek z několika divadelních her významných autorů, tentokráte mapující období od vzniku samostatného Československa až po současnost, opět formou neobvyklé výukové hodiny v podání zkušené herecké dvojice.
Více...
obrazek
Představení je volným pokračováním série našich netradičních výchovně vzdělávacích pořadů v podání zkušené herecké dvojice. Tentokrát se zaměřujeme na členění divadelních žánrů, jejich charakteristiku, principy a typické představitele. Odborný výklad doplňujeme hranými ukázkami ze slavných her, chronologicky řazenými od antiky po současnost, s důrazem na zachování typických dobových prvků a jazyka.
Více...
obrazek
Divadelní představení je souborem ukázek nejslavnějších divadelních her autorů Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Ve více než šedesáti minutách přiblížíme diváků nejzásadnější okamžiky života i kariéry těchto mistrů českého humoru. Odborný výklad doplňují chronologicky řazené úryvky dialogů a písní, dokumentující rozsah a význam tvorby Osvobozeného divadla a jeho vliv na vývoj českého divadla 20. století.
Více...
obrazek
v nabídce od ledna 2021. Divadelní představení Viva la France! aneb Procházka francouzskou literaturou je souborem několika ukázek z tvorby nejznámějších představitelů francouzské literatury. V šedesáti minutách, prostřednictvím scének a osobitého humoru v podání zkušené herecké dvojice, přiblížíme mladým divákům známá literární a dramatická díla, také život předních francouzských autorů.
Více...
obrazek
U příležitosti čtyřistapadesátého výročí narození Williama Shakespeara jsme sestavili výukovou hodinu o jeho životě a tvorbě. Odborný výklad doplňujeme hranými ukázkami ze slavných her a sonetů, snažíme se pro nás typickou formou vysvětlit mladému divákovi, co na něm všichni divadelníci světa vidí.
Více...
obrazek
Nové autorské divadelní představení s názvem Romantismus není jen romantika aneb Evropou od Goetha k Vrchlickému je opět souborem několika ukázek tentokrát z tvorby nejslavnějších představitelů evropského romantismu.
Více...
obrazek
Divadelní představení Fenomén Karel Čapek aneb Od Dášeňky ke zkáze světa je souborem několika ukázek z díla nejslavnějšího prvorepublikového spisovatele a dramatika. V šedesáti minutách přiblížíme mladým divákům nejzásadnější okamžiky života a tvorby Karla Čapka, jeho myšlenky i názory, kterými ovlivnil kulturní i politickou atmosféru v tehdejší společnosti...
Více...
obrazek
Kombinované loutkoherecké představení na motivy několika známých bajek. V úvodu nejprve představíme postavu antického mudrce Ezopa, který pak s pomocí loutek vypráví své příběhy, odlehčenou humornou formou, přitažlivou i pro nejmenší diváky. S využitím prvků interaktivního divadla Ezop komunikuje s publikem, posouvá děj k pointě a nechybí ani typické ponaučení na závěr každé bajky.
Více...
1 2>>>>