* Výchovná představení pro děti a mládež * Pořady o divadle, osobnostech, divadelní historii a žánrech * Nevšední přednášky s ukázkami pro vyšší ročníky základních škol a střední školy * Živelné loutkoherecké pohádky pro nižší ročníky základních škol a mateřské školky * Velice originální práce s publikem, improvizace a kontakt * Představení s minimálními technickými nároky, proveditelná i ve třídách, aulách či tělocvičnách * Působíme po celé republice, nízké vstupné, doprava zdarma *

Divadelní cestopis, aneb Evropou od renesance po realismus

Pro 5. – 9. ročníky základních škol Pro střední školy – rozšířená verze
Délka vystoupení: cca 60 minut (pro SŠ cca 70 minut)
Scénář: Michal Moravec, Vít Troníček
Režie: Karel Morávek j.h.
Scéna a kostýmy: Miluše Kutová
Odborná spolupráce: PaeDr. Jaroslava Valášková
Produkce: Iveta Moravcová

 

Možné objednávat od ledna 2021

 


 

Představení s názvem Divadelní cestopis je souborem ukázek z nejslavnějších evropských divadelních her od středověku po České národní obrození. Dbáme přitom na zachování typických dramatických prvků pro období renesance, baroka, klasicismu, romantismu i realismu.

Začínáme anglickou renesanční tragédií - Shakespearovým Hamletem a jeho nesmrtelným monologem,

 
"... Být, nebo nebýt - to je otázka:
je důstojnější zapřít se a snášet
surovost osudu a jeho rány,
anebo se vzepřít moři trápení
a skoncovat to navždy?"
Hamlet

 


 

po té se imaginárně přesuneme do Francie, čeká nás Molliére - Zdravý nemocný, tedy ukázka žánru komedie Dell´Arte.

 

Zdravý nemocný

 

" ...jsem totiž kočující lékař, jezdím od města k městu a pátrám po vhodných nemocných, kteří by byli hodni, abych se jimi zabýval. Léčím nemoci vážné, řádné a trvalé, horečky provázené zánětem mozku, řádné neštovice, především řádný zánět pohrudnice se zápalem plic. To jest prosím můj koníček, má specialita, v tomhle prosím triumfuji!!!"

 


 

Následuje návštěva Itálie v polovině 18. století, žákům nabídneme známou "hostinovou" scénu z představení Sluha dvou pánů od Carla Goldoniho.

 

Sluha dvou pánů Sluha dvou pánů
"jsem Florindo Aretusi z Turína..."
" Hej, Trufaldino! Kde se zase flákáš? "

 


 

Pak se podíváme do Ruska, ukázka z Gogolova Revizora přiblíží žákům atmosféru kritického realismu ( Určeno pro střední školy )

Revizor
 
"...tedy abyste rozuměli, já tedy jsem zaběhl ke Škatulkinovi a poněvadž jsem Škatulkina nezastihl doma, zašel jsem hned k Ivanu Kuzmičovi, abych mu oznámil, že jste dostali to varování, že ano a cestou od něho potkám Petra Ivanoviče..."

 


 

a jako žánrový kontrast ze stejné doby jsme vybrali čistě romantickou "balkónovou" scénu Cyrana z Bergeracu od Edmonda Rostanda. Zde požádáme o hereckou spolupráci i dívku z publika.

"Svůj širák odhazuji v dáli a s grácií,
tam leží on
Plášť zvolna spouštím, jenž mne halí,
sepnutý párem zašlých spon
A tasím kord, jen žádný shon,
hned v úvodu boj nerozhodnu
Pointa je mi nad zákon,
proto až při poslání bodnu..."
Cyrano

 

 
Cyrano
"Ach, mějte se mnou slitování
Má láska není klam má vzácná paní
Ten velký cit má dnes tolik sil
Že můj kord v Amorův šíp proměnil
Šerm duchaplných frází
Lásku vždy jen do nicoty srazí..."

 


 

Poslední zastávkou je pak zobrazení nejslavnější divadelní vraždy v dějinách českého divadla, tedy ukázka z Maryši bratří Mrštíků, samozřejmě se zachováním nářečí, v jakém byla Maryša prvně uvedena.

Maryša
"Maryšo? Proč seš na mě taková zlá? Copak nemože bét u nás jináč? Já všechno pro tebe udělám, jen abys byla ščastná. Podívé se na mě podívé se na sebe. Na hromech líháme na hromech vstáváme ... musí to bét Maryšo? Všechno pro tebe udělám..."

 

"Však budeš mít nachystané, ďáble jeden ošklivé, jako potkána ti zadávím ..."


"Od keho je káva?"

Maryša

 

Mezi jednotlivými ukázkami se studenti formou volnějších moderátorských vstupů v krátkosti seznámí s životem autorů či původem jednotlivých děl. Hry byly vybírány dle učebních osnov a povinné školní literatury, zároveň všechny dodnes naleznete v repertoárech současných divadel.