Naše představení jsou skutečně proveditelná takřka kdekoliv, od divadelních prostor až po třídy a tělocvičny, klubovny nebo přednáškové místnosti. Stačí 6 stolů a 6 židlí...

Technické zajištění

 

I když je pro naše vystoupení samozřejmě nejvhodnější nějaký divadelní prostor, kulturní sál nebo alespoň vyvýšené pódium či víceúrovňová podlaha, většina představení se odehrává ve třídách, jídelnách a tělocvičnách, aniž by to nějak snížilo hodnotu představení (Minimální prostor pro herce: 5x4 metrů).

 

Ke stavbě konstrukce opony potřebujeme 6 školních lavic nebo stolů a 6 židlí.

 

Uspořádání sezení žáků už ponecháváme na prostorových možnostech, nejvhodnější tvar hlediště je samozřejmě amfiteátr. Pokud se představení bude konat v tělocvičně, je nutné minimalizovat tradičně nepříznivou akustiku, nejlépe umístěním poslední řady diváků ke stěně tělocvičny. Odraz mluveného slova herců se tím výrazně zmenší. Zároveň pro zachování kontaktu je při vystoupeních v tělocvičnách vhodné usměrnit počet diváků maximálně na 150. V případě vyššího počtu je vhodnější zahrát představení dvakrát, cenu vstupného to nijak neovlivní, naopak nižší počet diváků výrazně zkvalitní atmosféru a zážitek z celého představení.

 

Pro nalezení nejideálnější možnosti je nutné podmínky vystoupení telefonicky nebo e-mailem konzultovat.

 

 

Nákres ideálního uspořádání prostoru při vystoupeních v tělocvičnách