* Výchovná představení pro děti a mládež * Pořady o divadle, osobnostech, divadelní historii a žánrech * Nevšední přednášky s ukázkami pro vyšší ročníky základních škol a střední školy * Živelné loutkoherecké pohádky pro nižší ročníky základních škol a mateřské školky * Velice originální práce s publikem, improvizace a kontakt * Představení s minimálními technickými nároky, proveditelná i ve třídách, aulách či tělocvičnách * Působíme po celé republice, nízké vstupné, doprava zdarma *

Don Quijote a ti druzí aneb Zlatý věk španělské literatury

Don Quijote a ti druzí aneb Zlatý věk španělské literatury

 

Pro 5.-9.ročníky základních škol

 

Pro střední školy – rozšířená verze
Délka vystoupení: cca 60 minut
Scénář: Michal Moravec, Vít Troníček

Režie: Karel Morávek j.h.
Scéna a kostýmy: Miluše Kutová
Odborná spolupráce: PaeDr. Jaroslava Valášková
Produkce: Iveta Moravcová

 

 

 

 

 

Nové představení Don Quijote a ti druzí aneb Zlatý věk španělské literatury je další ze série našich netradičních výchovně vzdělávacích pořadů. Tentokráte jsme se zaměřili na období pozdní renesance a baroka, kdy Španělsko zažívalo největší kulturní rozmach ve svých dějinách. Pásmo obsahuje úryvky ze čtyř dodnes uváděných her, interpretovaných s důrazem na zachování typických prvků španělského dramatu a komedie, doplněné odborným výkladem o autorech či historických souvislostech. Zkušená herecká dvojice, formou odlehčené improvizované přednášky, přibližuje žákům a studentům tuto nepříliš populární látku literárních osnov.   

 

 

 

 

 

Začínáme komediální ukázkou ze hry Vzbouření v blázinci od nejvýznamnějšího španělského renesančního dramatika Lope de Vegy, přijímací rozhovor  ředitele blázince s hlavním hrdinou Florianem, který se domnívá, že zabil prince a hledá mezi blázny úkryt.

 

 

 

 

 

 

 

 K tématům z prostředí obyčejných lidí se ve své tvorbě obrací spisovatel a dramatik Tirso de Molina a jeho užívání lidového jazyka přiblížíme v druhé ukázce ze hry Zbožná Marta. Ve spolupráci s publikem budeme vybírat nevěstu pro zbohatlíka Hejtmana Urbina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z barokního období jsme pak do našeho pásma vybrali úryvek ze hry Dáma skřítek od básníka a dramatika Pedra Calderóna de la Barca – jakožto nejvýznamnějšího dramatika kastilského baroka, jehož stěžejním tématem byla lidská čest. Pravda, role stárnoucí vdavku chtivé Doni Angely, v naší ryze pánské herecké společnosti, nese prvky divadelního "cimrmanismu", ovšem divácky jde o velmi vděčné pojetí.

 

 

 

 

 

 

 

Naše představení pak vrcholí ukázkou dramatizace nejznámějšího díla zlatého věku a literatury Španělska vůbec, satirického románu Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha od spisovatele a dramatika Miguela de Cervantes y Saavedra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pořad Don Quijote a ti druzí aneb Zlatý věk španělské literatury přitažlivou formou doplňuje výuku Českého jazyka a literatury v souladu s učebními osnovami. Žáci a studenti se formou volných moderátorských vstupů seznámí s dílem předních španělských dramatiků a s jejich přínosem pro světové divadlo. Způsob komunikace s publikem přizpůsobujeme přítomné věkové skupině diváků tak, aby představení bylo zábavné pro žáky druhého stupně základních škol i pro středoškoláky.

 

Elektronická objednávka pořadu