* Výchovná představení pro děti a mládež * Pořady o divadle, osobnostech, divadelní historii a žánrech * Nevšední přednášky s ukázkami pro vyšší ročníky základních škol a střední školy * Živelné loutkoherecké pohádky pro nižší ročníky základních škol a mateřské školky * Velice originální práce s publikem, improvizace a kontakt * Představení s minimálními technickými nároky, proveditelná i ve třídách, aulách či tělocvičnách * Působíme po celé republice, nízké vstupné, doprava zdarma *

Divadlo nekouše! aneb Živelný průvodce divadelními žánry

Pro 5. – 9. ročníky základních škol
Pro střední školy – rozšířená verze

Délka vystoupení: cca 60 minut (pro SŠ cca 75 minut)
Scénář: Michal Moravec, Vít Troníček
Režie: Karel Morávek j.h.
Scéna a kostýmy: Miluše Kutová
Odborná spolupráce: PaeDr. Jaroslava Valášková
Produkce: Iveta Moravcová

 

Omlouváme se, ale toto představení je dočasně mimo nabídku. Nové nastudování chystáme pro příští sezónu.

 


 

Představení Divadlo nekouše! aneb Živelný průvodce divadelními žánry je volným pokračováním série našich netradičních výchovně vzdělávacích pořadů v podání zkušené herecké dvojice. Tentokrát se zaměřujeme na členění divadelních žánrů, jejich charakteristiku, principy a typické představitele. Odborný výklad doplňujeme hranými ukázkami ze slavných her, chronologicky řazenými od antiky po současnost, s důrazem na zachování typických dobových prvků a jazyka.


Začínáme úryvkem Sofoklova Krále Oidipa a představujeme antickou tragedii jako kolébku evropského divadla, diváky seznamujeme s tehdejším pojetím dramatu, funkcí amfiteátru a významnými antickými dramatiky.

 

 

„... Ty nechápeš, že hledáš vraha, který jsi ty sám? Jsi vidomý, a přece nevidíš své hanby, ani kde ses usadil,
víš snad, čí jsi syn?
A netuše jsi protiven svým drahým i pod zemí i tady na zemi...“

Divadlo nekouše!

 

Divadlo nekouše!
„...Občané mé vlasti Thébské,
hleďte, zde jest Oidipús,
který hádanky znal luštit,
nejmocnějším mužem byl,
k jehož štěstí kdekdo v obci
vzhlížel zrakem závistivým:
ejhle, v jakou propast hrůzy
srazila jej sudba zlá!...“

 


 

Z nejslavnějšího období rozkvětu dramatické tvorby vybíráme klasickou Shakespearovu tragedii Othelo, doplněnou výkladem o šíření divadla jako formy lidové zábavy.

 

„...chraňte se pane žárlivosti, paroháč je šťasten, ničeho nevěda,
leč jaké peklo po vteřinách žije, kdo nevěří a přece musí milovat. Sebelehčí chmýří je pro žárlivce důkaz  bytelnější než samo Písmo svaté...“
Divadlo nekouše!

 

Divadlo nekouše!
Rozraz pekel slůj!
Vzdej, lásko, vínek svůj a v srdci trůn krutému záští.
Pukej, hrudi!
Nejsiť než samý had a štír...“ 

 


 

Pro kontrastní ukázku žánru komedie saháme mezi české klasiky a sehrajeme část nejslavnější rytířské veselohry Václava Klimenta Klicpery Hadrián z Římsů, nesoucí citelnou inspiraci v původních komediích dell´arte.

 

„...Bože můj, Hadriáni se sjíždějí na hrad Čelakov, u brány stojí další aby mne o ruku žádal! A já toliko svého Želmíra miluji...
Divadlo nekouše!

 

Divadlo nekouše!
„... srdečně tě vítám, Kiliánova rodu jediný kmenovníku, než vážnou řečí ke mně promluvíš, hleď rozkřehnouti
po cestě a na Čelakově tak sobě počínej, jako bys pod otcovským krovem byl...

 


 

Jako doklad zajímavého prolnutí žánrů, tedy tragikomedie, zařazujeme pro střední školy scénu ze slavné absurdní hry Král Ubu Alfreda Jarryho.

 

„..já, bývalý král Aragonie, vynálezce patafyzického stroje,
kapitán od dragounů,
hrabě mandragorský a sandoměřský, markýz z Bengálu, pobočník krále Václava, teď se stanu polským králem...“
Divadlo nekouše!

 

Divadlo nekouše!
„... zítra zrušíme balet a zemskou přitažlivost,
potom zrušíme násobilku, aby se nám číslovky nemnožily, zrušíme školy... stejně jsou zbytečné...

Čuřislave pište, ať na něco nezapomeneme...“

 


 

Další část představení věnujeme hudebně-dramatickým formám. Připomeneme nejznámější skladatele oper a operet a jejich stěžejní díla. Na závěr předvedeme melodram ve spojení s parodií, jakožto rekonstrukci slavného semaforském pojetí Kytice, uvádíme dialog z jejich verze Polednice.

 

„...jaký Dej sem dítě? Heleďte milostpaní,
nezdá se vám náhodou že jste si na to
vymáhání vybrala poněkud nevhodný okamžik?
Navíc mi tady rušíte veřejnou produkci...“
Divadlo nekouše!

 

Divadlo nekouše!
„... vážení přátelé, přišla mezi nás naše oblíbená a populární Polednice, takže moje umělecká recitace může se tímto skončit a my vám sehrajeme Polednici jako činohru,
přesněji jako drama...“
   

Představení Divadlo nekouše! aneb Živelný průvodce divadelními žánry přitažlivou formou doplňuje výuku Českého jazyka a literatury v souladu s učebními osnovami. Žáci a studenti se formou volných moderátorských vstupů seznámí se základní divadelní terminologií a vývojem divadla. Způsob komunikace s publikem přizpůsobujeme přítomné věkové skupině diváků tak, aby představení bylo zábavné pro žáky druhého stupně základních škol i pro středoškoláky.