* Výchovná představení pro děti a mládež * Pořady o divadle, osobnostech, divadelní historii a žánrech * Nevšední přednášky s ukázkami pro vyšší ročníky základních škol a střední školy * Živelné loutkoherecké pohádky pro nižší ročníky základních škol a mateřské školky * Velice originální práce s publikem, improvizace a kontakt * Představení s minimálními technickými nároky, proveditelná i ve třídách, aulách či tělocvičnách * Působíme po celé republice, nízké vstupné, doprava zdarma *

Viva la France! aneb Procházka francouzskou literaturou

Viva la France! aneb Procházka francouzskou literaturou

v nabídce od ledna 2021

 

Pro 5.-9.ročníky základních škol

Pro střední školy – rozšířená verze
Délka vystoupení: cca 60 minut (SŠ 70minut)
Scénář: Michal Moravec, Vít Troníček
Režie: Michal Moravec
Scéna a kostýmy: Miluše Kutová
Odborná spolupráce: PaeDr. Jaroslava Valášková
Produkce: Iveta Moravcová

 

 

Divadelní představení Viva la France! aneb Procházka francouzskou literaturou je souborem několika ukázek z tvorby nejznámějších představitelů francouzské literatury. V šedesáti minutách, prostřednictvím scének a osobitého humoru v podání zkušené herecké dvojice, přiblížíme mladým divákům známá literární a dramatická díla, také život předních francouzských autorů.

 

 

 

 

Naše procházka francouzskou literaturou začíná dramatizací rytířského eposu Tristan a Isolda, známého příběhu nenaplněné lásky rytíře Tristana s irské princezny Isoldy, jehož nejstarší písemná verze pochází ze 12.století. Na chvíli se zastavíme v době renesance a krátce si připomeneme villonské balady. V ukázce z divadelní komedie Lakomec od mistra humoru Moliéra z období klasicismu se podíváme na to, jak by se lichvář Harpagon chtěl oženit s krásnou Marianou. Další zastávkou bude období osvícenství, diváky čeká Denis Diderot a jeho parodie na dobrodružný román Jakub fatalista a jeho pán, dialog sluhy Jakuba, jehož kroky „řídí vůle osudu“ a jeho pána, který se snaží udržet si převahu, tedy pokud mu to dovolí sluhova trpělivost (s použitím dramatizace Milana Kundery). Při naší procházce nevynecháme ani tzv. prokleté básníky, prvním z nich byl Charles Pierre Baudelaire a divákům přiblížíme jeho Květy zla. Pro střední školy zařazujeme scénku z  absurdního dramatu Židle od typického představitele a zakladatele tohoto žánru Eugéna Ionesca, doplněnou určitým návodem, jak absurdní drama obecně vnímat. Naši procházku francouzskou literaturou zakončíme dramatizací románu Bouvard a Pécuchet od vrcholného představitele literárního realismu Gustava Flauberta. Dva písaři, pan Bouvard a pan Pécuchet, se usilovně věnují studiu všemožných věd, ale nic se jim nedaří (u nás známí ze seriálu Byli jednou dva písaři v podání Jiřího Sováka a Miroslava Horníčka) a v naší poslední ukázce budou opěvovat francouzský literární romantismus a s pomocí diváků se pokusí o realizaci divadelní scény ze slavných Dumasových Tří mušketýrů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pořad Viva la France! aneb Procházka francouzskou literaturou přitažlivou formou doplňuje výuku Českého jazyka a literatury v souladu s učebními osnovami. Mezi jednotlivými ukázkami se studenti formou volnějších moderátorských vstupů v krátkosti seznamují s životem autorů či původem jednotlivých děl. Dynamika představení udržuje pozornost, svižné tempo ukázek dokazuje pestrost francouzské literatury a přitom vynikají typické prvky a zůstává celkový dojem, který žáci a studenti běžnou výukou získávají obtížněji. Způsob komunikace s publikem přizpůsobujeme přítomné věkové skupině tak, aby představení bylo zábavné pro žáky druhého stupně základních škol i pro středoškoláky.