* Výchovná představení pro děti a mládež * Pořady o divadle, osobnostech, divadelní historii a žánrech * Nevšední přednášky s ukázkami pro vyšší ročníky základních škol a střední školy * Živelné loutkoherecké pohádky pro nižší ročníky základních škol a mateřské školky * Velice originální práce s publikem, improvizace a kontakt * Představení s minimálními technickými nároky, proveditelná i ve třídách, aulách či tělocvičnách * Působíme po celé republice, nízké vstupné, doprava zdarma *

Jak jste to myslel, pane Shakespeare? aneb Život a dílo největšího dramatika

Pro 5. – 9. ročníky základních škol
Pro střední školy – rozšířená verze
Délka vystoupení: cca 60 minut
Scénář: Michal Moravec, Vít Troníček
Režie: Karel Morávek j.h.
Scéna a kostýmy: Miluše Kutová
Odborná spolupráce: PaeDr. Jaroslava Valášková
Produkce: Iveta Moravcová

 

 

 

 

 

 

 

 

Představení Jak jste to myslel, pane Shakespeare? aneb Život a dílo největšího dramatika je volným pokračováním série našich netradičních výchovně vzdělávacích pořadů v podání zkušené herecké dvojice. U příležitosti čtyřistapadesátého výročí narození Williama Shakespeara jsme sestavili výukovou hodinu o jeho životě a tvorbě. Odborný výklad doplňujeme hranými ukázkami ze slavných her a sonetů, s důrazem na zachování typických dobových prvků a "shakespearovského" jazyka, přičemž dodržujeme i základní členění jeho dramatické tvorby.

 

Začínáme úryvkem ze hry Richard III., nejhranější z kategorie historických her, kuriózním dialogem nájemných vrahů, majících za úkol odstranit následníka trůnu. 

 


 

 

 

 

„… nebojím se ho zabít, protože na to mám povolení, ale bojím se, že mě za to Pánbůh potrestá. Protože Jemu je to povolení šumafuk…“

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Z Shakespearovy komediální tvorby předvedeme část hry Marná lásky snaha, scénu, ve které si španělský šermíř Don Adriano de Armado marně pokouší namluvit krásnou Žakenetu (za herecké spolupráce diváků) a selhává, byť jeho rivalem je prostoduchý venkovan.

 

 


 

 

 

 

 

„…. Ty bídáku, poznáš pořádný půst, než odpykáš svůj hřích!“

„ S chutí se do toho půstu pustím, hlavně že bude co do žaludku…“

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Milostné téma předchozí ukázky umožňuje představit divákům Shakespeara i jako básníka, který ovlivnil romantickou poezii následujících generací, proto další část představení věnujeme jeho Sonetům

 

 

 


 

 

 

 

„…takzvaný shakespearovský sonet, který se skládá ze tří slok o čtyřech verších a jedné závěrečné sloky o dvou verších… použit je především pětistopý verš jambického spádu. Rýmové schéma sonetů je většinou abab cdcd efef gg…

 

 

 


 

 

Po výčtu historických faktů, ale i domněnek, týkajících se jeho života, naše představení vrcholí ukázkami z jedné z nejslavnějších tragedií všech dob: Romeo a Julie.  Formou improvizační show s diváky realizujeme podle situace námluvy, tajnou svatbu, nebo i známý tragický konec.

 

 


 

 

 

 

… chvějivý strach mě mrazí v žilách, ten výjev hrůzy musím sehrát sama. Kde tě mám, lahvičko? Jen neztratit odvahu! Romeo! Romeo, připíjím ti na zdraví…

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Pořad Jak jste to myslel, pane Shakespeare přitažlivou formou doplňuje výuku Českého jazyka a literatury v souladu s učebními osnovami. Žáci a studenti se formou volných moderátorských vstupů seznámí se životem a dílem Williama Shakespeara a jeho přínosem pro světové divadlo. Způsob komunikace s publikem přizpůsobujeme přítomné věkové skupině diváků tak, aby představení bylo zábavné pro žáky druhého stupně základních škol i pro středoškoláky.

 

 

 


 

 

 

 

"… Můj Bože. Romeo, Romeo, proč jsi Romeo? Zavrhni otce, odhoď svoje jméno,

Nebo když nechceš, přísahej mi lásku, a já se zřeknu rodu Kapuletů…“