* Výchovná představení pro děti a mládež * Pořady o divadle, osobnostech, divadelní historii a žánrech * Nevšední přednášky s ukázkami pro vyšší ročníky základních škol a střední školy * Živelné loutkoherecké pohádky pro nižší ročníky základních škol a mateřské školky * Velice originální práce s publikem, improvizace a kontakt * Představení s minimálními technickými nároky, proveditelná i ve třídách, aulách či tělocvičnách * Působíme po celé republice, nízké vstupné, doprava zdarma *

Legenda V+W aneb Příběh Osvobozeného divadla

Pro 5. – 9. ročníky základních škol
Pro střední školy – rozšířená verze

Délka vystoupení: cca 70 minut
Scénář: Michal Moravec, Vít Troníček
Režie: Karel Morávek j.h.
Scéna a kostýmy: Miluše Kutová
Odborná spolupráce: PaeDr. Jaroslava Valášková
Produkce: Iveta Moravcová

Objednat představení

 


 

Divadelní představení s názvem Legenda V+W aneb Příběh Osvobozeného divadla je souborem ukázek nejslavnějších divadelních her autorů Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Ve více než šedesáti minutách přiblížíme diváků nejzásadnější okamžiky života i kariéry těchto mistrů českého humoru. Odborný výklad doplňují chronologicky řazené úryvky dialogů a písní, dokumentující rozsah a význam tvorby Osvobozeného divadla a jeho vliv na vývoj českého divadla 20. století.

 

Počátky a studentskou recesi zachycuje ukázka z avantgardní West pocket revue,

 

„...včera jsem byl na lovu, procházel jsem pláněmi celé hodiny a hodiny, nikde vidu ani živáčka. Usedl jsem pod borovici abych sobě odpočal, když tu najednou cosi slyším. Jako by v blízkém křoví cosi zašustilo...křup, zlomená větev... křup, druhá...nabiji luk a číhám...“
VW

 

VW
„... Hé, jen stále s lukem si hráš, Olafe! Nech toho již! Zatopíme si, je zima! Hoď do ohně poleno, tvrdé a houževnaté jako ten život! Poleno nás zahřeje.. Ale život? Ten nikoho neohřeje, ani toho, koho máme rádi! Tak tomu, Olafe! Tak, tak!...“

 


 

Období romantických komedií do roku 1932 pak symbolizuje dialog šermířů ze známé hry Golem

 

„... chcete znáti mé jméno? Nuž, slyšte je: Já sluji Pavel Popel, pán na Lomnici nad Popelkou, poslední po přeslici...
Čest zasloužená budiž vzdána erbu vašemu.
A já nejsem nikdo jiný než sám Prokop Prach z Prachatic.
Nuž, chásko zbabělá, nyní víš, s kým máš tu čest!...“
VW

 

VW
„...teď to chytněte a tahejte, neboť vás dychtím probodnouti...
...Tohle je blbost, co tady děláme. Protože takhle když taháme každý na jednu stranu, ty síly se rozkládají!...
To se ví, my musíme tahat svorně! ... To je volovina!
To by na druhé straně musel někdo tahat! ...
Ať tahá gravitace! Gravitace bude tahat dolů a my nahoru!...“

 


 

S ohledem na historické události v předválečném Československu jsou do představení jako příklad politické a sociální satiry zařazeny ukázky ze Světa za mřížemi

 

„... vzmužte se trošíčku! Jak to bude vypadat, policajt a bojí se! ...Já se na tu práci nehodím. Já jsem klidná povaha. Policajtem může být jen člověk odvážnej nebo blbej a to já, na rozdíl od vás nejsem...To jako že já jsem blbej? Abych vás nenapomenul pendrekem... Ne, já jako myslel, že si libujete v nebezpečenství... To jo, to jo... Ještě včera jsme čistili kanály a dneska, to je pošušňáníčko, to je živůtek, to je nebezpečíčko...“
VW

 

VW
„...tak lidstvo se zřekne alkoholu v touze po všeobecné čistotě. A hle, zločinný jednotlivec tu jme se plánovitě porušovat zákony a vyrábí si klidně lihoviny. Však také trestu neujde! Co když to není lihovina, he? Řekněme, že bych se napil: Co riskuju? Může to být také otrávené! Já riskuji život! To by mne mělo zastrašit? Ne! Je-li to můj osud, položím život na oltář povinnosti. Když to nejde jinak. Umřu za vlast...“

 

a hlavně z protifašisticky laděné hry Nebe na zemi

 

„...Každý člověk své nebe svým způsobem vidí, Za co jeden bojuje, druhý se stydí.
Někdo vidí v nebi jenom práci, mír a klid,
Jiný zase prostředek, jak balamutit lid...“
VW

 

 VW

„...Silný jak Goliáš, volám vás všechny na stráž, Já jsem váš Mesiáš.
Vše co máš, to mi dáš, co nařídím uděláš, Svět je náš, jenom náš!
Jen já jsem ochoten stvořit nebe na zemi
I s hromu rachotem a hrůzami se všemi
Přijde den, kdy já vás povedu zas na Verdun,
Dann werden wir haben Himmel auf Erden!...“

 


 

Pro střední školy uvádíme i část forbíny Jana Wericha s Miroslavem Horníčkem z totalitních padesátých let o svobodě slova.

 

„...tenkrát král vládl odloučen od národa a chtěl vědět pravdu. No tak poslali klauna. Klaun mu tu pravdu řek, král ho za to nakop - protože za pravdu se dycky platí kopancem, král věděl, co vědět měl a klaun dostal co mu patřilo...“
VW

 


 

Představení uzavírá slavná poprava kanónem z Faty Morgány, ve které účinkují dobrovolníci z řad diváků.

 

VW
„... předpis praví, že poprava se konat musí a to za každého počasí a jak je ti známo, v našem markrabství popravuje se výlučně kanónem za tímto účelem státně zkoušeným a puncovaným...“

 

„... nastane-li útěk vězně v okamžiku, kdy popravní dělo bylo už nabito, dlužno popraviti někoho jiného aby náboj nepřišel nazmar. Není-li po ruce žádného odsouzence, je nutno sáhnouti k justičnímu omylu, pakliže se někdo k popravení dobrovolně nepřihlásí...“
VW

 

Celé představení je koncipováno jako neobvyklá vyučovací hodina s důrazem na kontakt s diváky, doplněná navíc originální hudební úpravou písní Jaroslava Ježka. Pořad Legenda V+W aneb Příběh Osvobozeného divadla je vhodný nejen jako doplněk výuky, či součást přípravy k maturitě, ale především poutavou formou poskytuje základní informace pro všeobecné kulturní povědomí, které by mladý divák, bez ohledu na věk, měl mít...