ZÁKLADNÍ ŠKOLY - II. STUPEŇobrazek
Představení volně navazuje na náš velmi úspěšný titul Divadelní cestopis aneb Evropou od renesance po realismus, který se během dvou let dočkal více než pěti set repríz. Znovu jde o soubor ukázek z několika divadelních her významných autorů, tentokráte mapující období od vzniku samostatného Československa až po současnost, opět formou neobvyklé výukové hodiny v podání zkušené herecké dvojice.
Více...
obrazek
Představení je volným pokračováním série našich netradičních výchovně vzdělávacích pořadů v podání zkušené herecké dvojice. Tentokrát se zaměřujeme na členění divadelních žánrů, jejich charakteristiku, principy a typické představitele. Odborný výklad doplňujeme hranými ukázkami ze slavných her, chronologicky řazenými od antiky po současnost, s důrazem na zachování typických dobových prvků a jazyka.
Více...
obrazek
Divadelní představení je souborem ukázek nejslavnějších divadelních her autorů Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Ve více než šedesáti minutách přiblížíme diváků nejzásadnější okamžiky života i kariéry těchto mistrů českého humoru. Odborný výklad doplňují chronologicky řazené úryvky dialogů a písní, dokumentující rozsah a význam tvorby Osvobozeného divadla a jeho vliv na vývoj českého divadla 20. století.
Více...
obrazek
v nabídce od ledna 2021. Divadelní představení Viva la France! aneb Procházka francouzskou literaturou je souborem několika ukázek z tvorby nejznámějších představitelů francouzské literatury. V šedesáti minutách, prostřednictvím scének a osobitého humoru v podání zkušené herecké dvojice, přiblížíme mladým divákům známá literární a dramatická díla, také život předních francouzských autorů.
Více...
obrazek
U příležitosti čtyřistapadesátého výročí narození Williama Shakespeara jsme sestavili výukovou hodinu o jeho životě a tvorbě. Odborný výklad doplňujeme hranými ukázkami ze slavných her a sonetů, snažíme se pro nás typickou formou vysvětlit mladému divákovi, co na něm všichni divadelníci světa vidí.
Více...
obrazek
Nové autorské divadelní představení s názvem Romantismus není jen romantika aneb Evropou od Goetha k Vrchlickému je opět souborem několika ukázek tentokrát z tvorby nejslavnějších představitelů evropského romantismu.
Více...
obrazek
Představení Don Quijote a ti druzí aneb Zlatý věk španělské literatury je další ze série našich netradičních výchovně vzdělávacích pořadů. Tentokráte jsme se zaměřili na období pozdní renesance a baroka, kdy Španělsko zažívalo největší kulturní rozmach ve svých dějinách. Pásmo obsahuje úryvky ze čtyř dodnes uváděných her, interpretovaných s důrazem na zachování typických prvků španělského dramatu a komedie, doplněné odborným výkladem o autorech či historických souvislostech.
Více...
obrazek
Divadelní představení Fenomén Karel Čapek aneb Od Dášeňky ke zkáze světa je souborem několika ukázek z díla nejslavnějšího prvorepublikového spisovatele a dramatika. V šedesáti minutách přiblížíme mladým divákům nejzásadnější okamžiky života a tvorby Karla Čapka, jeho myšlenky i názory, kterými ovlivnil kulturní i politickou atmosféru v tehdejší společnosti...
Více...
obrazek
Možné objednávat od ledna 2021 - Představení je souborem ukázek z nejslavnějších evropských divadelních her od středověku po České národní obrození. Z důvodu rozšiřování souboru chystáme obnovenou premiéru na začátek sezóny 2015-2016.
Více...