STŘEDNÍ ŠKOLYobrazek
Představení je volným pokračováním série našich netradičních výchovně vzdělávacích pořadů v podání zkušené herecké dvojice. Tentokrát se zaměřujeme na členění divadelních žánrů, jejich charakteristiku, principy a typické představitele. Odborný výklad doplňujeme hranými ukázkami ze slavných her, chronologicky řazenými od antiky po současnost, s důrazem na zachování typických dobových prvků a jazyka.
Více...
obrazek
U příležitosti čtyřistapadesátého výročí narození Williama Shakespeara jsme sestavili výukovou hodinu o jeho životě a tvorbě. Odborný výklad doplňujeme hranými ukázkami ze slavných her a sonetů, snažíme se pro nás typickou formou vysvětlit mladému divákovi, co na něm všichni divadelníci světa vidí.
Více...
obrazek
Nové autorské divadelní představení s názvem Romantismus není jen romantika aneb Evropou od Goetha k Vrchlickému je opět souborem několika ukázek tentokrát z tvorby nejslavnějších představitelů evropského romantismu.
Více...
obrazek
Divadelní představení je souborem ukázek nejslavnějších divadelních her autorů Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Ve více než šedesáti minutách přiblížíme diváků nejzásadnější okamžiky života i kariéry těchto mistrů českého humoru. Odborný výklad doplňují chronologicky řazené úryvky dialogů a písní, dokumentující rozsah a význam tvorby Osvobozeného divadla a jeho vliv na vývoj českého divadla 20. století.
Více...
obrazek
Představení volně navazuje na náš velmi úspěšný titul Divadelní cestopis aneb Evropou od renesance po realismus, který se během dvou let dočkal více než pěti set repríz. Znovu jde o soubor ukázek z několika divadelních her významných autorů, tentokráte mapující období od vzniku samostatného Československa až po současnost, opět formou neobvyklé výukové hodiny v podání zkušené herecké dvojice.
Více...
obrazek
Představení Don Quijote a ti druzí aneb Zlatý věk španělské literatury je další ze série našich netradičních výchovně vzdělávacích pořadů. Tentokráte jsme se zaměřili na období pozdní renesance a baroka, kdy Španělsko zažívalo největší kulturní rozmach ve svých dějinách. Pásmo obsahuje úryvky ze čtyř dodnes uváděných her, interpretovaných s důrazem na zachování typických prvků španělského dramatu a komedie, doplněné odborným výkladem o autorech či historických souvislostech.
Více...
obrazek
Divadelní představení Fenomén Karel Čapek aneb Od Dášeňky ke zkáze světa je souborem několika ukázek z díla nejslavnějšího prvorepublikového spisovatele a dramatika. V šedesáti minutách přiblížíme mladým divákům nejzásadnější okamžiky života a tvorby Karla Čapka, jeho myšlenky i názory, kterými ovlivnil kulturní i politickou atmosféru v tehdejší společnosti...
Více...
obrazek
Představení je souborem ukázek z nejslavnějších evropských divadelních her od středověku po České národní obrození. Z důvodu rozšiřování souboru chystáme obnovenou premiéru na začátek sezóny 2015-2016.
Více...