* Výchovná představení pro děti a mládež * Pořady o divadle, osobnostech, divadelní historii a žánrech * Nevšední přednášky s ukázkami pro vyšší ročníky základních škol a střední školy * Živelné loutkoherecké pohádky pro nižší ročníky základních škol a mateřské školky * Velice originální práce s publikem, improvizace a kontakt * Představení s minimálními technickými nároky, proveditelná i ve třídách, aulách či tělocvičnách * Působíme po celé republice, nízké vstupné, doprava zdarma *

Protiepidemická opatření Divadélka pro školy pro školní rok 2021/22

Vážení přátele, vážení učitelé...

 

Aktuální doporučení Ministerstva školství ohledně zabránění šíření nemoci Covid-19 ve školách nás samozřejmě nepotěšilo. Zatímco omezení běžných kulturních akcí pro veřejnost prakticky skončilo, ať už jde o limity počtů diváků, vyžadování testů, kontroly či nezbytného užívání respirátorů, hromadné akce na půdě školy, tj i naše školní divadelní představení a výukové pořady, považuje Ministerstvo školství za poněkud rizikové chování. A to i přesto, že od doby plošného testování žáků a studentů není znám případ nějakého masivního rozšíření nemoci, dokonce ani v rámci třídního kolektivu.

 

Nemůžeme rozporovat vládní doporučení. Můžeme jen apelovat na zdravý rozum a doufat, že pracovníci ve školství z reálné praxe vědí, že riziko případného rozšíření nemoci ve školním kolektivu není zásadně vyšší při společné návštěvě divadelního představení oproti běžnému počínání dětí ve škole či mimo ni. Jen pravidelné testování a následná karanténa pozitivního jedince, může zajistit bezpečí a udržet situaci ve školství pod kontrolou, tak jak se to praktikuje i ve většině evropských zemí. 

 

Z naší strany jsme připraveni udělat maximum: naši herci jsou plně očkování a pravidelně testováni, vždy na začatku týdne 1x PCR test, v průběhu týdne ještě 1x test antigenní. Jsme ochotni hrát i více představení v jeden den, na jednom místě, pro menší kolektivy.  Nebo naopak hrát ve větších prostorách s dostatečně rozsazenými diváky, či publiku rozdělenému do skupin.

 

Lockdown částečně  způsobil rozklad našeho patnáct let existujícího souboru, všichni jsme byli nuceni začít pracovat v jiném oboru. Oficiální vládní podpora kultury skočila, navíc se převážně týkala státem či městy zřizovaných divadelních souborů. Divadélko pro školy, coby sdružení soukromě podnikajících herců, je přesto schopné zahájit sezónu a rádi bychom činnost co nejdříve obnovili v plném počtu herců a hereckých dvojic. Záleží ale především na vaší poptávce, vlastně i ochotě a odvaze, vracet život škol do normálu.

 

Věříme, že máme co nabídnout, protože naše pořady přinášejí nejen tolik potřebné souhrny učiva, upevnění či rekapitulaci vědomostí, ale skrze náš typický humor vracíme žákům a studentům i určitou jiskru, život, vzdělávání hrou a společný zážitek, ten nyní tolik potřebný kontakt a pocit normálnosti.

 

Děkujeme, pokud to vnímáte stejně a pozvete si nás.

 

Nabídka titulů bude zřejmě z počátku mírně omezena dle časových možností jednotlivýh herců, ale ve spolupráci s naší produkční nepochybně naleznete vyhovující tituly, nebo termín pro požadovaný pořad. V případě dotazů či konzultace, kontaktujte produkční Ivetu Moravcovou

tel: 495 444 174   mob: 604 230 741 e-mail: divadelkoproskoly@seznam.cz

 

nebo vyplňte online objednávku a my se obratem ozveme.

 

Děkujeme!

 

A přejeme pevné zdraví a úspěšný školní rok 20021/22

 

za celý kolektiv Divadélka pro školy

 

Michal Moravec a Víťa Troníček