* Výchovná představení pro děti a mládež * Pořady o divadle, osobnostech, divadelní historii a žánrech * Nevšední přednášky s ukázkami pro vyšší ročníky základních škol a střední školy * Živelné loutkoherecké pohádky pro nižší ročníky základních škol a mateřské školky * Velice originální práce s publikem, improvizace a kontakt * Představení s minimálními technickými nároky, proveditelná i ve třídách, aulách či tělocvičnách * Působíme po celé republice, nízké vstupné, doprava zdarma *

Nemáte něco dalšího, nového? Ptáte se stále... :-)

Zájem o naše literání - výukové pořady zcela předčil veškerá očekávání... kdo mohl v našich začátcích před deseti lety tušit, že ani ve třech hereckých dvojicích a s trvalou nabídkou pěti představení pro střední školy a druhé stupně základní škol a stejného počtu pohádek pro menší školách a předškoláky, budeme čelit takovéto poptávce. Děkujeme vám a hluboce si vaší přízně vážíme. 

 

Především pro ty školy, kam zajíždíme pravideně a které našemu svéraznému pojetí divadla fandí, jsme tedy připravili trošku úzce vyprofilovaný pořad Don Quijote a ti druzí aneb Zlatý věk španělské literatury. Je to opět přednáška k tématu, které nepatří v literárních osonovách k nejoblíbenějším a proto nabízíme zajímavou alternativu, jak se touto literární a divadelní klasikou prokousat s nadhledem.

 

 

Pro mladší diváky a mateřské školy jsme připravili nové zpracování nejznámějších bajek, které i po dvou a půl tisíci letech promlouvají: Bajky pana Ezopa aneb Dávná moudra věčně platná